Hành động cao quý của "người mẹ - cảnh sát"

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Báo điện tử của Tân Hoa xã, ngày 17/6/2008, đưa tin: 34 cán bộ cảnh sát, trong đó có nữ cảnh sát nhân dân Tưởng Hiểu Quyên, thuộc Cục Công an thành phố Giang Du, do có thành tích xuất sắc trong công việc khắc phục hậu quả thiên tai động đất đã được đề bạt bổ nhiệm Phó chính ủy Cục Công an thành phố.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/6/66693.cand