Hàng Việt vào Mỹ sẽ lợi hơn với Quy chế GSP

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nguyên Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nói về triển vọng nước này sớm dành quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=d976e0c54f4ed4&page=category