Hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

Chiều 12.9, Bảo tàng Hà Nội tổ chức Lễ vận động hiến tặng, tiếp nhận và công bố kết quả vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội năm 2018. Theo đó, hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng.

Từ đầu năm đến hết tháng 8.2018, Bảo tàng Hà Nội đã vận động, tiếp nhận đưa về bảo tàng hơn 1.000 hiện vật trong tổng số 1.065 hiện vật còn thiếu so với thiết kế và đề cương kịch bản trưng bày.

Anh Dương Văn Sinh ở Thường Tín, Hà Nội tặng Bảo tàng Hà Nội 50 hiện vật gồm: công cụ làm nghề và các mảnh trai, ốc, cửu khẩu làm nguyên liệu chính cho nghề khảm trai làm giàu cho quê hương.

Trân trọng và ghi nhận những tấm lòng ấy, được sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Hà Nội tổ chức Lễ vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng để vinh danh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ di sản và công tác trưng bày của Bảo tàng Hà Nội; đồng thời công bố, giới thiệu các tư liệu và hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng trong thời gian vừa qua.

Sổ công tác do ông Hoàng Thảo ở huyện Đông Anh, Hà Nội hiến tặng.

Nhóm hiện vật sưu tầm được chủ yếu là những hiện vật liên quan đến văn hóa tín ngưỡng, cuộc sống của người Hà Nội đầu thế kỷ 20, hiện vật thời kỳ kháng chiến và thời kỳ bao cấp. Các hiện vật về làng nghề, phố nghề cũng được tập trung triển khai sưu tầm, đặc biệt là những nghề truyền thống của Thăng Long - Hà Nội xưa.

Toàn bộ những hiện vật, tư liệu mà Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận được trong đợt này có giá trị văn hóa, tinh thần, minh chứng cho sự phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Đó là những hiện vật thể hiện tình yêu Hà Nội của các tổ chức, cá nhân cống hiến cho ngành văn hóa Thủ đô.

Nhiều gia đình đã hiến tặng hiện vật lâu đời gắn bó với gia đình như ông Phạm Đăng Hưng ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội hiến tặng bộ ảnh cưới của gia đình; ông Trần Minh Trọng ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bàn giao cho Bảo tàng Hà Nội số hiện vật như học bạ, bưu thiếp; ông Nguyễn Huy Giang tặng bảo tàng bộ đồ ăn trầu, nồi đồng điếu của gia đình đã từng sử dụng...

H.M