Hàng tỷ USD sẽ vào thị trường nếu TTCK Việt Nam được nâng hạng

Một trong những điều kiện để Việt Nam thu hút nhiều hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài đó chính là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mức thị trường mới nổi.

Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ ở mức cận biên. Một trong những điều kiện để Việt Nam hấp dẫn và thu hút nhiều hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài là nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mức thị trường mới nổi.

Mặc dù đã có một số tiêu chí để được nâng hạng như đạt mức vốn hóa thị trường, có hơn 3 doanh nghiệp tỷ USD, thế nhưng vẫn còn nhiều rào cản khiến việc nâng hạng gặp khó khăn.

Khảo sát của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Stoxplus cho thấy, có hơn 82% trong 125 quỹ lớn được khảo sát cho biết sẽ tăng quy mô vốn đầu tư; và hơn một nửa trong số đó sẽ tăng mức vốn đầu tư trên 10 triệu USD/quỹ.

Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chưa được xem xét nâng hạng, là việc thực thi chậm quá trình tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Hàng tỷ USD sẽ vào thị trường nếu TTCK Việt Nam được nâng hạng - Ảnh 1

Ngoài ra, việc tiếp cận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp Việt còn chưa tốt. Khi nhiều doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính bằng tiếng Anh, và chuẩn kế toán cũng chưa đạt.

Tính đến nay, tại sàn HOSE đã có 13 doanh nghiệp nới room, phần vốn sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện nới room tại các doanh nghiệp này đã tăng khoảng 127 triệu USD, đây là một con số không nhỏ.

Theo tính toán của MSCI - đơn bị xếp hạng thị trường chứng khoán các nước, nếu Việt Nam thúc đẩy nhanh quá trình sửa đổi khung pháp lý, có thể giữa năm sau, Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách xem xét được nâng hạng lên thị trường mới nổi.