Hàng triệu người phải rời khỏi New York

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Những người có thu nhập trung bình (từ 60 đến 140 nghìn USD/năm) thường khá ổn định với cuộc sống ở New York. Trong khi đó, những người nghèo (thu nhập 40- 60 nghìn USD/năm và thấp hơn nữa) và những người giàu (thu nhập 140 – 250 nghìn USD/năm) lại hay rời khỏi New York để đi tìm nơi sinh sống khác.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/10/76091.cand