Hàng triệu hộ nông dân được vay vốn của Agribank phát triển sản xuất

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong việc thực hiện chính sách “Tam nông”, triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới, vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên ngành.

Theo đại diện của Agribank cho biết, Agribank đã ký kết Văn bản thỏa thuận liên ngành số 799 ngày 19-10-2010 phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Văn bản thỏa thuận số 15 ngày 15-11-2010 phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Kết quả, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện thỏa thuận giữa Agribank với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đến nay hệ thống tổ vay vốn của Agribank được triển khai tại 53 chi nhánh với 35.935 tổ đang hoạt động và trên 939.000 thành viên tham gia, tổng dư nợ tổ vay vốn quản lý 44.400 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 0,2%. Bình quân mỗi tổ có 23 tổ viên, dư nợ bình quân mỗi tổ quản lý 995 triệu đồng.

Hàng triệu hộ nông dân được vay vốn của Agribank phát triển sản xuất - Ảnh 1

Lễ ký thỏa thuận liên ngành giữa Agribank, Hội Nông dân Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Một số chi nhánh cho vay qua tổ đạt rất tốt, đã tạo ra nhiều cơ hội, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể các cấp, tạo điều kiện cho các hộ gia đình và cá nhân tiếp cận vốn một cách thuận lợi và có hiệu quả, nhất là đối với các hộ gia đình, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện hiểu biết về ngân hàng, là kênh dẫn vốn có hiệu quả, tốt nhất đến với các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu vốn vay.

Các hộ trong tổ nhóm liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, sử dụng vốn có hiệu quả để nâng cao thu nhập, tạo tính cộng đồng ngày càng gắn bó, tạo niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, Agribank và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ký lại thỏa thuận giữa hai bên về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 23-9 vừa qua, tại Hà Nội, Agribank đã tổ chức lễ ký thỏa thuận liên ngành với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thông qua các nội dung ký kết, đối với hộ gia đình là hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi vay vốn và sử dụng các dịch vụ tại Agribank để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Cùng với đó, Agribank sẽ tăng được lượng khách hàng, mở rộng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và quảng bá thương hiệu…

Đồng thời, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp với Agribank tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của tổ chức Hội cấp trên đối với Hội cấp dưới, Tổ vay vốn và hộ vay vốn; phối hợp với Agribank và các ngành có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội, cán bộ Tổ vay vốn; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho hội viên; hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Cũng theo thỏa thuận trên, về phía Agribank sẽ nghiêm túc thực hiện việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành toàn ngành tổ chức thực hiện các văn bản của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng, sử dụng các dịch vụ của Agribank.

Ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh: “Agribank cam kết đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tạo mọi điều kiện cho hội viên, nông dân, phụ nữ được vay vốn và sử dụng các dịch vụ nếu đủ các điều kiện theo quy định hiện hành”.

PV