Hàng trăm nghìn bao cao su miễn phí ở Olympic

    ICTNews
    Gốc

    Nhằm nâng cao nhận thức tình dục an toàn trong kỳ Thế vận hội, hàng nghìn bao cao su và các tờ rơi tuyên truyền phòng chống AIDS đã được phát tại Làng Olympic và các khách sạn ở Bắc Kinh.

    Nguồn ICTNews: www.bongda24h.vn/default.aspx?CateID=188&ID=15642&tabid=300