Hàng trăm học sinh trở thành con nợ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau khi báo chí thông tin việc nhiều học sinh ở Cà Mau rơi vào vòng xoáy vay lãi nặng, thì mấy ngày qua nhiều học sinh ở đây đã nhận được các lời hăm dọa của những kẻ cho vay lãi nặng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=44133