Hàng trăm giảng viên đòi nợ hiệu trưởng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ước tính của tập thể giảng viên Đại học sư phạm Quy Nhơn, số tiền nhà trường còn nợ của người lao động có thể lên đến xấp xỉ 20 tỷ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=119942