Hàng thông qua cảng biển Việt Nam tăng 4%

Năm 2022, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 733 triệu tấn, tăng 4% so với năm ngoái.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, mức tăng trưởng của hàng hóa thông qua cảng biển 4% là mức tăng thấp nhất so với vài năm trở lại đây mặc dù Việt Nam đã bước sang tình hình mới sau dịch COVID-19. Đặc biệt, hàng hóa nhập khẩu đã giảm 2% so với năm ngoái

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hang-thong-qua-cang-bien-viet-nam-tang-4