Hàng tạm nhập, tái xuất thực hiện qua các cửa khẩu chính

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT - BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

Theo đó, hàng hóa tạm nhập, tái xuất thực hiện qua các cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế; chỉ tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc cửa khẩu phụ đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm việc quản lý nhà nước.

UBND tỉnh biên giới trao đổi với Bộ Công Thương nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Cửa khẩu phụ, lối mở biên giới do UBND tỉnh biên giới công bố sau khi trao đổi, thống nhất với bộ: Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11-9-2017, thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất.

Ngày 4-8, Bộ Công Thương cho biết, đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường dây nóng 024. 22202240; thư điện tử: thutucxuatnhapkhau@moit.gov.vn .

Gia Khánh