Hãng phim Việt chạy đua với... phim

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nhìn vào danh sách phim mà Hãng phim Việt (BHD) đã và sẽ sản xuất trong năm 2009 với lực lượng làm phim hạn hẹp, dễ nhận ra họ đang phải chạy đua với thời gian.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200915/20090410233614.aspx