Hàng ngàn cử tri vùng biên giới Quảng Nam đi bầu cử sớm

    41 liên quanGốc

    Sáng 16-5, cử tri của 6 xã biên giới của huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) đã nô nức đi bầu cử sớm để chọn ra người đủ đức, đủ tài trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    NGUYỄN CƯỜNG

      Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hang-ngan-cu-tri-vung-bien-gioi-quang-nam-di-bau-cu-som-732307.html