Hàng miễn thuế chuyển đổi mục đích bị hỏa hoạn không được hoàn thuế

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Hải Phòng về trường hợp hoàn thuế NK đối với 2 xe ô tô bị cháy và bị tai nạn của Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC đã quy định về các trường hợp được xét hoàn thuế, trong đó nêu rất cụ thể các trường hợp thuộc diện được hoàn thuế.

Trường hợp của Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long NK, trong quá trình NK 2 xe ô tô bị cháy và bị tai nạn của Công ty đã được miễn thuế để tạo tài sản cố định, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng (đã nộp đủ thuế) nhưng hàng hóa lại bị tổn thất do nguyên nhân khách quan thì không thuộc các trường hợp được xét hoàn thuế theo quy định tại Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

T.Trang