Hàng loạt tín hiệu lạ ngoài vũ trụ có thể đến từ đâu?

Một phát hiện mới đi đến công cuộc giải mã nguồn gốc hàng loạt tín hiệu vô tuyến lạ mà các thiết vị thiên văn trên Trái Đất nhận từ không gian.

Theo đó, từ sáu thập kỷ trước đây, nhóm các nhà khoa học thiên văn vũ trụ liên tục nhận được các sóng tín hiệu lạ gửi về từ không gian xuống Trái Đất. Và vào cuối năm ngoái cho tới hiện tại, các chuyên gia thuộc NASA đã liên tục nhận được 21 nguồn sóng vô tuyến. Những sóng vô tuyến này hoạt động ở tần số trung bình khoảng 178 MHz và trước đó, nhiều người cho răng đây là tín hiệu mà người ngoài hành tinh gửi về cho Trái Đất. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa ngả ngủ thì phát hiện mới cho thấy, những nguồn sóng vô tuyến này chính là do một nhóm các thiên hà bí ẩn xa xôi trong vũ trụ phát ra, truyền về trái đất trong lần phát thải năng lượng. Hiện chưa có thiết bị thiên văn nào nhận diện được nhóm thiên hà bí ẩn này.

Hàng loạt tín hiệu lạ ngoài vũ trụ có thể đến từ đâu? - Ảnh 1

Theo đó, từ sáu thập kỷ trước đây, nhóm các nhà khoa học thiên văn vũ trụ liên tục nhận được các sóng tín hiệu lạ gửi về từ không gian xuống Trái Đất. Và vào cuối năm ngoái cho tới hiện tại, các chuyên gia thuộc NASA đã liên tục nhận được 21 nguồn sóng vô tuyến.

Hàng loạt tín hiệu lạ ngoài vũ trụ có thể đến từ đâu? - Ảnh 2

Những sóng vô tuyến này hoạt động ở tần số trung bình khoảng 178 MHz và trước đó, nhiều người cho răng đây là tín hiệu mà người ngoài hành tinh gửi về cho Trái Đất.

Hàng loạt tín hiệu lạ ngoài vũ trụ có thể đến từ đâu? - Ảnh 3

Tuy nhiên sự việc vẫn chưa ngả ngủ thì phát hiện mới cho thấy, những nguồn sóng vô tuyến này chính là do một nhóm các thiên hà bí ẩn xa xôi trong vũ trụ phát ra, truyền về trái đất trong lần phát thải năng lượng.

Hàng loạt tín hiệu lạ ngoài vũ trụ có thể đến từ đâu? - Ảnh 4

Hiện chưa có thiết bị thiên văn nào nhận diện được nhóm thiên hà bí ẩn này.