Hàng loạt đại gia địa ốc báo lỗ

Kết thúc năm 2011, các doanh nghiệp lớn về địa ốc như Quốc Cường Gia Lai (QCG), Tập đoàn Đại Dương (OCG)... đều báo lỗ hoặc lãi rất ít. Năm 2011 chi phí lãi vay của QCG tăng gấp 5 lần năm 2010, lũy kế cả năm, QCG lỗ sau thuế hơn 38 tỉ đồng. OCG cũng báo lỗ 20 tỉ đồng trong quý IV/2011, quý lỗ đầu tiên kể từ khi niêm yết. Tập đoàn đã phải cắt giảm mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2011 từ 825 tỉ đồng xuống còn 380 tỉ đồng.