Hàng không Nga với những chiếc máy bay của thế kỷ 21

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trước sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật Hàng không thế giới, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của ngành Hàng không Trung Quốc, sự cạnh tranh khốc liệt từ châu Âu và Mỹ, ngành công nghiệp Hàng không Nga đang có những bước cải tiến vượt bậc...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.46556.qdnd