Hàng chục cửa hàng xăng dầu không phép ngang nhiên hoạt động

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hàng chục cửa hàng xăng dầu không phép, hàng chục cửa hàng kinh doanh chung với nhà ở. Riêng huyện Diễn Châu có tới 14 cửa hàng vi phạm.

Hàng chục cửa hàng xăng dầu không phép ngang nhiên hoạt động - Ảnh 1

Do nhu cầu phục vụ tàu thuyền cùng với sự quản lý chưa chặt chẽ từ nhiều năm trước đến nay vẫn còn một số cửa hàng xăng dầu nhỏ không phép, tự ý xây dựng nhưng chưa được thực hiện tháo dỡ trên địa bàn Diễn Châu. Ảnh: Cây xăng dầu này ở xóm tây Lộc xã Diễn Ngọc phục vụ cho tàu cá và chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý xây dựng.

Hàng chục cửa hàng xăng dầu không phép ngang nhiên hoạt động - Ảnh 2

Cửa hàng tư nhân này trên Quốc lộ 1 A đoạn qua Diễn Ngọc dù chủ cửa hàng cam đoan không bán nhưng đồng hồ vẫn báo số.

Hàng chục cửa hàng xăng dầu không phép ngang nhiên hoạt động - Ảnh 3

Một cửa hàng nữa ở Diễn Ngọc cũng thuộc diện tự ý xây dựng mà chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Cơ sở vật chất của cửa hàng đã xuống cấp.

Hàng chục cửa hàng xăng dầu không phép ngang nhiên hoạt động - Ảnh 4

Cửa hàng xăng dầu này kinh doanh chung với nhà ở trên cùng diện tích. Ở Diễn Châu hiện có 32 cửa hàng nhà ở của chủ hộ kinh doanh cùng với cây xăng dầu trên cùng một diện tích. Được biết cấp xã có nhắc nhở nhưng việc xử lý vẫn chưa rõ ràng. Đối với các cửa hàng chung nhà ở hiện các hộ chỉ phụ thuộc vào công cụ chữa cháy được trang bị.

Hàng chục cửa hàng xăng dầu không phép ngang nhiên hoạt động - Ảnh 5

Cửa hàng xăng dầu Kỳ Phương cũng kinh doanh chung với nhà ở. Không riêng Diễn Châu, hiện nay nhiều huyện có các cây xăng tự ý xây dựng: thị xã Hoàng Mai 1 cửa hàng, Quỳnh Lưu 8 cửa hàng, Yên Thành 2 cửa hàng, Anh Sơn 3 cửa hàng. Hiện nay Sở Công thương đã đề nghị UBND các huyện cần xây dựng phương án, lộ trình di dời, xóa bỏ các cây xăng không đủ điều kiện và thông báo cho các thương nhân có cây xăng thuộc diện xóa bỏ, di dời được biết để triển khai thực hiện.

Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu đã được Chính phủ ban hành, thương nhân có đủ 5 điều kiện sẽ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

5 điều kiện gồm:

1- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu 2000 m3 thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 5 năm trở lên.

3- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 5 năm trở lên.

4- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu 5 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu 10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

5- Cán bộ quản lý, nhân viện trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thương nhân là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hiện đang hoạt động kinh doanh, được tiếp tục hoạt động; trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 1/11/2014, phải hoàn thành lộ trình thuê kho, phương tiện vận tải xăng dầu nội địa của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.

Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Theo Nghị định, cửa hàng xăng dầu có đủ 4 điều kiện sẽ được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

1- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

3- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhóm P.V