Hận tình, lên mạng trả thù

Sau khi bị thất tình với một người đàn ông đã từng hẹn hò từ 8 năm trước, Pilar Stofega, một phụ nữ 34 tuổi ở Waterford, Connecticut, cảm thấy quá cay cú đến nỗi vắt óc nghĩ ra “sáng kiến” tìm cách phá vỡ hôn nhân của hắn ta cho bõ ghét