Hạn sử dụng: Những điều không biết sẽ 'chết liền'!

- Hạn sử dụng của một sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực là vô cùng quan trọng. Nhưng có đôi khi, hạn sử dụng không đơn giản chỉ là "còn đát" hay "hết đát". Muốn làm người tiêu dùng thông thái, hãy tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này trong clip trên.

Video: Watch Mojo, Howcast