Hàn Quốc: Xác nhận một người Việt nhiễm cúm A H1N1

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Seoul đã xác nhận 3 trường hợp nhiễm cúm vào đầu tháng, đều là người Hàn Quốc và hiện tất cả đã không còn bị cách ly sau khi có phản ứng tốt với thuốc chống cúm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=150239