Hàn Quốc với chiến lược Trung Đông

Trung Đông, nơi tập trung hơn một nửa trữ lượng dầu mỏ của Thế giới, đang tiếp tục khẳng định ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn của mình. Kim ngạch xuất khẩu của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đạt trên 420 tỷ đô la năm 2006, tăng 2,6 lần so với năm 2000. Số tiền thu được từ việc xuất khẩu dầu mỏ của Trung Đông đã tăng từ 150 tỷ USD năm 2001 lên hơn 470 tỷ USD năm 2007.