Hàn Quốc viện trợ 1,3 triệu USD xây phòng khám tại Hà Nội

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 3/12, phòng khám Hữu nghị Hàn-Việt với số vốn 1,3 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ đã chính thức được khánh thành tại bệnh viện Xanhpôn, Hà Nội.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226051/Default.aspx