Hàn Quốc vẫn tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y

Ngày 19/6, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác yêu cầu do các bác sĩ đệ trình nhằm hủy bỏ kế hoạch của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/han-quoc-van-tang-chi-tieu-tuyen-sinh-nganh-y-124933.htm