Hàn Quốc và Triều Tiên trao đổi về hòa giải và thống nhất đất nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đài KBS (Hàn Quốc) cho biết, tại hai vòng hội đàm trong ngày 3-10, hai vị nguyên thủ của Hàn Quốc vfa Trìeu Tiên đã "thẳng thắn trao đổi về các vấn đề như củng cố hòa bình, thịnh vượng chung, hòa giải và thống nhất đất nước".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106720&sub=82&top=45