Hàn Quốc tiếp tục dự án phát triển máy bay tàng hình nội địa

    Gốc

    VIT - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-hee đã tán thành dự án phát triển máy bay tàng hình nội địa, truyền sức sống mới cho kế hoạch vốn được nhiều chuyên gia coi là không thực thi về phương diện kinh tế và kĩ thuật, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc hôm 08/9 tiết lộ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/51963/default.aspx