Hàn Quốc thay đổi chính sách thu hút đầu tư

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Những người nước ngoài đầu tư trên 500.000 USD vào Hàn Quốc sẽ ngay lập tức nhận được thẻ cư trú vĩnh viễn...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/99/20080805021050131/the-gioi/han-quoc-thay-doi-chinh-sach-thu-hut-dau-tu.htm