Hàn Quốc tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN về IPEF

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    191 liên quanGốc

    Hàn Quốc sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia Đông Nam Á để giải quyết những thách thức chung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hợp tác về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ đề xuất. Đây là tuyên bố vừa được Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra ngày 27/5.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/han-quoc-tang-cuong-quan-he-doi-tac-voi-asean-ve-ipef-40572.htm