Hàn Quốc tăng cường nỗ lực chống tin giả

    VNEWS
    3 liên quanGốc

    Đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh nỗ lực chống tin giả bằng cách thúc đẩy ban hành luật mới về truyền thông. Nếu được thông qua, luật mới sẽ buộc các cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch phải trả tiền bồi thường gấp nhiều lần mức thiệt hại gây ra để hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng do thông tin giả mạo.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/han-quoc-tang-cuong-no-luc-chong-tingia-214510.htm