Hàn Quốc sẽ rút quân khỏi Ápganixtan vào cuối năm

    Gốc

    Ngày 5/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này sẽ rút hoàn toàn khỏi Ápganitan trước cuộc bầu cử tổng thống vào giữa tháng 12 năm nay.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221494/Default.aspx