Hàn Quốc mở rộng phạm vi cảnh báo cúm gia cầm

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 16/4, Hàn Quốc thông báo mở rộng phạm vi cảnh báo cúm gia cầm ra toàn quốc, với việc đặt quân đội và lực lượng cứu hỏa trong trạng thái sẵn sàng ứng phó để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245268/Default.aspx