Hàn Quốc: Lập kỷ lục hát 76 giờ không nghỉ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Viện Kỷ lục Hàn Quốc sẽ đưa video Kim lập kỷ lục tới tổ chức Guiness, mong được xác nhận là người hát lâu nhất thế giới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130635