Hàn Quốc không cho phép nhà KH Hwang Woo-suk nghiên cứu tế bào gốc

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra quyết định không cho phép nhà khoa học Hwang Woo-suk nghiên cứu tế bào gốc, cũng như nhân bản vô tính.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/8/96772.cand