Hàn Quốc kêu gọi sinh viên y khoa trở lại trường học

Ngày 14/6, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ trường đại học nào cho sinh viên y khoa nghỉ học tập thể. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều sinh viên y khoa đã nộp đơn xin nghỉ học để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu của trường y.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/han-quoc-keu-goi-sinh-vien-y-khoa-tro-lai-truong-hoc-124385.htm