Hàn Quốc huấn luyện chó vô tính

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bảy chú chó đánh hơi vô tính đầu tiên trên thế giới đang được huấn luyện để trở thành những chú chó săn giỏi nhất của Hải quan Hàn Quốc. Chúng ra đời năm ngoái sau khi dịch vụ hải quan nước này trả tiền cho một...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-23.6452738799