Hàn Quốc: Giảm giá cước ĐT, người dùng hay doanh nghiệp lợi?

    Gốc

    Chính sách giảm giá mới của các nhà cung cấp dịch vụ di động đang khiến người dùng di động Hàn Quốc bối rối và hoài nghi.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/29178/default.aspx