Hàn Quốc: Đồng won tăng giá nhờ hỗ trợ của chính phủ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đồng won Hàn Quốc tăng giá đến ngày thứ 2 liên tiếp trước thông tin chính phủ Hàn Quốc đang mua đồng nội tệ để làm giảm rủi ro về tỷ giá khi các ngân hàng và công ty xuất khẩu chuẩn bị tổng kết kết quả kinh doanh năm 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=119241