Hàn Quốc dốc tiền cho dự án đoàn tụ mới

Hàn Quốc sẽ trả cho CHDCND Triều Tiên 1.000 USD/lần để quay video ghi hình các gia đình ly tán.