Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai 'taxi bay' vào năm 2025

    Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ngày càng trầm trọng ở các thành phố lớn, Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc hôm qua cho biết dự kiến triển khai thương mại hóa mô hình giao thông hàng không đô thị, còn gọi là 'taxi bay', vào năm 2025.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/han-quoc-dat-muc-tieu-trien-khai-taxi-bay-vao-nam-2025