Hàn Quốc dành hơn 20 tỷ USD thuế thu nhập để cung cấp điện cho Triều Tiên

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 17-10, Hàn Quốc dành hơn 20 tỷ USD thuế thu nhập của người dân Hàn Quốc trong 30 năm tới để cung cấp điện cho CHDCND Triều Tiên. Trước đó, năm 2005, Hàn Quốc đã đề xuất chuyển trực tiếp 2 triệu kilowatt điện cho Triều Tiên bằng đường cáp cao thế

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2007/10/126014