Hàn Quốc bầu cử Quốc hội

(Chinhphu.vn) – Sáng ngày 11/4, cuộc tổng tuyển cử để bầu chọn đại biểu Quốc hội lần thứ 19 của Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu tại 13.470 địa điểm bỏ phiếu.

Tổng thống Lee Myung-bak đi bỏ phiếu cùng vợ và cháu gái tại Seoul sáng ngày 11/4. Ảnh: dantri.com.vn

Ủy ban Bầu cử trung ương Hàn Quốc cho biết, số cử tri trên toàn quốc là hơn 40 triệu, tăng 6,3% so với cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 18 hồi năm 2008 và chiếm khoảng 79% tổng dân số gần 51 triệu dân cả nước.

Quốc hội Hàn Quốc với 300 ghế cứ 4 năm bầu lại 1 lần. Khoảng 246 nghị sĩ sẽ được bầu trực tiếp bởi khoảng 40 triệu cử tri hợp lệ, số còn lại được lựa chọn thông qua nguyên tắc đại diện tỉ lệ theo danh sách đảng.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này của Hàn Quốc không chỉ là sự lựa chọn các nghị sỹ Quốc hội khóa 19 mà còn hé lộ các ứng cử viên Tổng thống sáng giá của các chính đảng cho cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua, cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống ở Hàn Quốc diễn ra cùng một năm.

Theo chính giới Hàn Quốc, sự ủng hộ của người dân đối với cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống nước này.

Sáng nay, Tổng thống Lee Myung-bak đã đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu gần Văn phòng Tổng thống.

Nguyễn Hoa