Hạn mức sản xuất vàng miếng năm 2008

    Gốc

    (HNMO) - Ngân hàng Nhà nước vừa có một loạt công văn chấp thuận việc xin hạn mức sản xuất vàng miếng năm 2008 của một số Công ty Vàng bạc đá quý.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/157385