“Hạn khuống” của người Thái ở Tây Bắc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Người Thái ở Tây Bắc có rất nhiều hình thức sinh hoạt văn nghệ trong các dịp cưới xin, mừng nhà mới, mừng cơm mới... Đó là những dịp vui chơi, múa hát, thi trống, thi chiêng nhộn nhịp, đông vui.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=30545