Hạn cuối nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh là tháng 6-2009

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Theo ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng ban Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế, theo quy định tại Thông tư 84 của Bộ Tài chính, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh khi thực hiện Luật Thuế TNCN sẽ kéo dài đến ngày 30-6-2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/194924