Hạn chế uống rượu, bia trong thanh niên

Tỉnh đoàn Bình Phước vừa ban hành chỉ thị về việc hạn chế uống rượu, bia trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Chỉ thị yêu cầu tổ chức đoàn các cấp không sử dụng bia, rượu sau các cuộc họp, hội nghị, tổng kết và các hoạt động của tổ chức đoàn.

Nghiêm cấm sử dụng bia, rượu trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức và hạn chế uống rượu, bia trong những ngày nghỉ.

Lê Thanh