Hạn chế rủi ro trong quản lý thuế

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 23-2 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam (ETV2) đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Cải cách thuế ở Việt Nam với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu".

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/198338