Hạn chế lấy đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, đô thị

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Huỳnh Thế Năng vừa phê duyệt đề án nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đến năm 2020...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/30/083523/7635