Hạn chế giao dịch “ngầm“ nhờ... thuế

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Trong khi thuế sử dụng nhà, đất bị đánh giá là quá thấp thì thuế chuyển quyền sử dụng đất lại đang quá cao và được xem là một trong những nguyên...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinh-sach-phan-tich/2007/11/21/110324/4180