Hạn chế dùng điện - Giải pháp để không mất điện?!

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nếu luân phiên cắt điện để giữ cho hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn và ổn định đang được xem là “giải pháp hiệu quả” thì giải pháp điều tiết, hạn chế phụ tải trong giờ cao điểm, hạn chế phụ tải trong mùa thiếu điện bằng thiết bị - nếu được nghiên cứu, triển khai thực hiện - có thể sẽ hiệu quả và mang tính “nhân bản” hơn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Ykien/2008/4/16/234784.tno