Hạn chế cho vay chứng khoán ở mức 3% tổng dư nợ: Không thể kịp thời hạn 31.12.2007

    1 đăng lạiGốc

    Nhiều ngân hàng cho biết sẽ không kịp giảm tỷ lệ cho vay chứng khoán xuống dưới mức 3% tổng dư nợ kịp thời hạn cuối cùng mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 31.12.2007.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/10/24/213491.tno